• Flyttstäd debiteras med 35 kr/m2 (paketpris 20% rabatt på städ vid flytt + packning + städ)

    Östbemanningen sveper rent

  • Hemstäd debitering 200 kr/timme med RUT 50% inkl moms
  • Alla priser med RUT-avdraget utnyttjat och inklusive moms. 
  • Östbemanningen ger Nöjd Kund-garanti som innebär att utfört arbete avsynas i anslutning till avslutat arbete och eventuella brister åtgärdas omedelbart. Reklamation inom 3 dagar, efter detta beaktas inte reklamationen.