Rivning av allt ifrån enskilda väggar till hela hus

  • Alla rivningsarbeten utförs efter offert
  • ROT-avdrag utgår endast om rivning sker upp till 50 % av byggnaden.
  • ROT-avdraget uppgår för närvarande till 30 % och lämnas endast till privatpersoner.