Jur. kand. Marcus Palmberg

Tvister är en oundviklig del av människors samvaro, men vi har rätt erfarenhet för att tackla dem på bästa sätt.

Östbemanningen har ett nära samarbete med jur. kand. Marcus Palmberg med kollegor i juridiska spörsmål.

 

Palmberg driver den allmänpraktiserande juristbyrån och aktiebolaget Din Juridik som har spetskompetens inom bland annat hantverkartvister, fastighetsrätt, allmän civilrätt och familjerätt.

 

Din Juridik lämnar juridiskt biträde till det förmånliga priset av 1190 kr/timme.