Jur. kand. Marcus Palmberg

Tvister är en oundviklig del av människors samvaro, men vi har rätt erfarenhet för att tackla dem på bästa sätt.

Östbemanningen har ett nära samarbete med jur. kand. Marcus Palmberg i juridiska spörsmål.

 

Marcus Palmberg driver den allmänpraktiserande juristbyrån och aktiebolaget Din Juridik som har spetskompetens inom bland annat hantverkartvister, fastighetsrätt, allmän civilrätt och familjerätt.

Ett tvistemål avgjordes nyligen till Din Juridiks klients fördel i oktober 2019 enligt nedan solskenshistoria:

”Idag stadfäste tingsrätten en förlikning i ärende mellan min klient och motparten. Min klient, som felaktigt erhållit endast ca 20 000 kr i arv, erhåller nu 1 000 000 kr ytterligare till följd av mitt arbete. Jobbet som jurist är kul när man får göra sitt lilla bidrag till rättvisan på Din Juridik Juristbyrå.”

Även tolkningar från och till finska och svenska språket primärt av tolk med 20 års erfarenhet. Sekundärt från norska och danska språket. Även översättningar av texter inom samma språkgrupp. Maila eller ring för mer information.