Heleneborgsgatan 34
117 32 Stockholm

Telefon 072-2613340

E-post kjell@ostbemanningen.se

Webbplats https://www.ostbemanningen.se

Östbemanningen har mångårig erfarenhet i att bemanna för ett flertal yrkesområden bland annat flytt, städ, VVS och rivningsarbeten samt även nu installation av solpaneler på fastighet samt installation av laddstolpar för elfordon.